Geleceğimiz ve Mikroplar

Geleceğimiz ve Mikroplar

Bilim adamları, yararlı mikroplardan faydalanmak ve zararlıları denetim altına almak için uğraş vermektedirler. Son yıllarda bilim adamları, tüm canlı hücrelerin nasıl görev yaptıklarına ve belirli nitelikleri başkalarına nasıl aktardıklarına ilişkin değerli bilgileri gene mikropları incelemekle elde etmişlerdir. Biyolog ve kimyacılar, mikropları, yaşamın gizlerini öğrenmekte kullanmaktadırlar. Yaşadığımız yüzyılda önemli bilimsel buluşlardan bazıları mikroplarla ilgilidir. Mikroplar laboratuvarlarda yapılan deneylere çok uygun olduklarından bilimsel araştırmalar için birer bilgi deposu durumundadırlar. Canlı oluşumların gizleri mikroplar yardımıyla aydınlanacaktır.
Mikropsuz bir yaşam ortamı yaratmak için çalışmalar yapılmaktadır, inceleme ve araştırmalarda kullanılan mikropsuz hayvan yetiştirmek çok zor bir iştir. Ancak bu iş başarılmıştır. Bu yolla bir canlının içindeki mikropların etkisi konusunda daha çok şey öğrenmek olanaklaşmıştır.
Mikroplar gerçekten şaşırtıcı canlılardır. Sessizce ve görülmeden yaşamlarını sürdürmektedirler. Böylece dünyamızın yaşamında çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Bitkilerin büyümesini sağlamakta, artık maddelerin birikmesini önlemekte, bazı yiyeceklerin üretimine ve endüstri ürünlerinin yapımına yardım etmektedirler. Hayat kurtaran ilaçlar mikroplar yardımıyla oluşturulmaktadır. Gelecekte, mikroplardan daha fazla şeyler bekleyebilir miyiz? Evet, bu minik, göze görünmeyen canlılar bize insan yaşamı için yararlı sınırsız olanaklar sağlayabilmektedir.

Yorum yazın