Fener balığı nedir

Fener balığı kemikli balık türü (Lophiuı). Sıcak denizlerde yaşayan dip balıklarıdır. Sırt yüzgecinin ön kılçığı uzun iplik biçimindedir. Ağzının önüne uzanan bu kılçığı oynatarak onu yem tanan balıkları kendiline çekip, önüne gelen balığı yutar. Aynı yüzgecin burun delikleri ııraıında bir başka uzantın üzerinde ışık taçan bir organ vardır. Fenerbalığı adı buradan gelir. Fenerbaiığmın iki türü (Lophius piıca-toriuı ve L. budagaııa) Akdeniz ve Ege’de yaşar. Boyları 70-200 cm. araıında olur,

Yorum yazın