Fauna nedir

FAUNA herhangi bir yerde ya da ortamda yabani olarak sürekli ya da mevsimlik aşayan hayvan türlerinin tümü. Söz konusu türlerin çok olup olmaması önemli değildir. Faunaların coğrafi dağılımı birçok etmene bağlıdır. Bir tür nerede beslenebiliyorsa, tehlikede değilse, neresinin ikliim ve doğası (ağaç, kayalık, akarsu) kendisine elverişli ise orada yerleşir. Ancak kendisine elverişli böyle bir biyotopu bulabilmesi için aşılmaz engellerin (kara hayvanları için deniz, ova hayvanları için yüksek dağlar, vb.) bulunmaması gerekir. Bu çeşit engeller ortadan kalktığı zaman faunalar büyük sarsıntıya uğrar (Panama Kıstağı denizden yükseldiği zaman Güney Amerika’nın Kuzey Amerika faunasının istilasına uğraması ya da Avustralya’ya insan eliyle tavşanın sokulması buna örnek gösterilebilir). Bazı yerlerdeki aşırı yerleşikliğin nedeni de yine bu çeşit doğal engellerdir (Galapagos ve Hawaii adalarındaki özgün hayvanlar; Baykal, Tanganyika ve Viktorya göllerinin özgün faunası). Buna karşılık çok geniş alanların (okyanus, bozkır, tayga) faunaları da o derece yaygındır.

Yorum yazın