Evrim nedir

EVRİM hayvan ve bitki türlerinin doğal gelişmeler dizisine uğrayarak değişme süreci. Canlıların ilk oluştan günümüze kadar geçirdiği gelişme süreci.

Dinsel görüş yer yüzünde eskiden ve günümüzde var olan tüm canlıların Tanrı tarafından oldukları gibi yaratıldığım öne sürer ve savunur. Bu görüşe göre bugün soyu tükenmiş bulunan birtakım yaratıklar bir kıyamet sonucu yok olmuş. Tanrı onların yerine başkalarını yaratmıştır. Oysa 18. yüzyıldan başlayarak ortaya koyulan paleonto-lojik bulgular, 600 milyon yıldan beri dünyadaki hayvan ve bitkilerde ne gibi değişiklikler oluştuğunu ve karşılaştırmalı anatomide elde edilen ilerleme sayesinde bunlar arasında ne jgibi benzerlikler bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Stratigrafi çeşitli yer katlarından çıkan fosilleri tarihlendirip iki bilimin verilerini

Yorum yazın