Ender bulunan omurgasızlar

Ender bulunan omurgasızlar

Sırtkemiği bulunmayan hayvanlar, yani omurgasızlar, hayvan türlerinin yaklaşık olarak yüzde 95’ini kapsayan bir .gruptur ve yeryüzünün yumuşamaya elverişli her yerinde bunlardan bulunur. Omurgasızların bellibaşlı grupları öndeki sayfalarda anlatılmıştır, ama bunlara ek olarak, birkaçı burada görülen birçok küçük, garip denilecek gruplar da vardır. Çoğu suda yaşar. Suda yaşamayanlar da genellikle başka hayvanlara yerleşen asalaklardır.

Belki önemsiz görünebilir, ama bu garip omurgasızların çoğu, öteki hayvanların beslenme zincirinde önemli bir rol oynar. Örneğin, denizde yaşayan türlerini karidesler, karidesleri balıklar ve balıkları da insanlar yer. Hayvanbilimcilerine göre, bu hayvanların tanımlanması ve incelenmesi, pek çoğunun çıplak gözle görülemiyecek derecede küçük olduğu da dikkate alınırsa, sonsuz ve büyüleyici bir kaynak sayılır.

Yeryüzünde ilk ortaya çıkan hayvanlar omurgasızdır. Bu yüzden, bu ender rastlanan gruplardan, insan değil, daha üstün yapılı hayvanların evrim sürecine ilişkin ipuçları sağlanabilir.

Yorum yazın