Deniz tarağı nedir

Deniz tarağı nedir

tarak, tarak mîdyesî olarak da bilinir, başta Pecten cinsinin üyeleri olmak üzere, Bivalvia (çiftçenetliler) sınıfının Pectinidae familyasını oluşturan 400’ü aşkın yumuşakça türünün ortak adı. Denizlerde yaşayan ve çok geniş bir coğrafi dağılım gösteren bu

yumuşakçalara sığlıklardan derin okyanus sularına kadar uzanan yerlerde rastlanır.

Tarakların iki çenetli kabuğu genellikle yelpaze biçiminde, çenetlerinin eklem yeri düz kenarlı ve kulaklıdır. Uzunlukları yaklaşık 2,5 cm’den başlayarak 15 cm’yi aşar. Çenetlerin dış yüzeyi tipik olarak ışınsal kabartılar ve oluklarla kıvrımlı bir yapı kazanmıştır. Ama çenetleri düz, dikenli ya da yumrulu olanlar da vardır. Renkleri parlak kırmızı, mor, turuncu ya da sarıdan beyaza kadar değişir.

Tarakların çenetlerini kalın ve tek bir çekici kas kapatır. Kabuğun iç yüzeyini büyük ölçüde örten manto ya da örtenek denen doku katmanının kenarlarında kısa dokunaçlar vardır. Açılan çenetlerin arasında bir perde gibi sarkan bu dokunaçlar sulu ortamın bileşimindeki değişikliklere duyar-lıdır. Ayrıca mantonun kenarında karmaşık yapılı gözler bulunur.

Taraklar en yaygın biçimde kumlu ve duru sularda yaşar. Besinlerini çok küçük plankton canlıları oluşturur. Kirpikleri ve yapışkan salgısı besin taneciklerini yakalayıp ağza doğru taşımaya yardımcı olur. Taraklar yüzebilme özelliği gösteren ender çiftçenetliler arasında yer alır. Kabuklarını hızla açıp kapayarak yarattıkları su akımı yüzmelerini sağlar.

Döllenme yumurtalar ve spermanın suya salınmasıyla gerçekleşir. Olgunlaşan yumurtalardan serbest yüzen larvalar çıkar. Gelişimlerinin sonraki evresinde yerleştikleri dipte sürünerek hareket edebilirler. Bu evrede oluşan bir salgı bezi, suda iplikçikler halinde hemen sertleşen salgısıyla hayvanın dibe ya da sert bir yüzeye sıkıca tutunmasını sağlar. Bazı taraklar yaşamları boyunca bir yere bağlı yaşarken öbürleri bulundukları yerlerden koparak yüzmeye başlar.

Tarakların başlıca düşmanı denizyıldızları-dır. Denizyıldızı kollarıyla tarağın kabuğunu sarar ve tüp ayaklarının emme gücünden yararlanarak çenetleri ayırır. Daha sonra midesini çenetlerinin arasından sokarak tarağın yumuşak bölümlerini sindirir.

Biçimlerinin ve renklerinin güzelliği nedeniyle taraklar eskiden beri insanların dikkatini çekmiş, süs eşyası ve simge olarak kullanılmıştır. Ayrıca besin ve balık yemi olarak yararlanılan bu hayvanların yenen başlıca bölümü geniş çekici kastandır.

Yorum yazın