Deniz ekolojisi

Deniz ekolojisi nedir , Deniz ekolojisi ders notları hakkında bilgiler

KIYILARA KARŞI AÇIK DENİZLER
Bitkiler hem karada, hem denizde yaşayan hayvanlara sadece besin sağlamakla kalmayıp fotosentez denilen son derece ilginç bir kimyasal işlemi de kendi içlerinde gerçekleştirirler. Böyle- ce,tüm hayvanların yaşamak için temel gereksinimi olan oksijenin sağlanmasında katkıda bulunur. Ayrıca havadaki karbondioksiti de alıp,oksijen yapımında kullanır, işte böylece bitkilerin yürüttüğü bu işlevde canlılar arasında yaşamı sürdürme yolundaki dayanışmanın anlamlı bir örneği ortaya çıkar. Deniz ekolojisi dediğimiz bilim dalı, deniz canlılarıyla onların kendi çevreleri arasındaki ortak ilişkilerini inceler. Hayvanlarla bitkilerin bu çevreden nasıl etkilendiklerini araştırır. Çevre içihde çok duyarlı bir dengeyle sürdürülen yaşam, yabancı bir girişim sonucu, tehlikeli biçimde bozulur. Örneğin, deniz kirliliği bu dengeyi bozan etmenlerin başında gelmektedir.
Deniz bitkileri suda yeterince besleyici madde (gübre) ve güneş ışığı olduğu sürece gelişir. Açık denizlerdeki besleyici maddelerin çoğu organik maddelerden oluşur. Yani ölü bitki ve hayvanların kalıntıları yeni besin kaynaklarına dönüşür. Bu bakımdan denizlerin derinlikleri başlı başına kapalı bir çevre dizgesi oluşturur. Bitkilerin büyümeleri için gerekli besleyici maddeler çözüştü- rücü organizmalarca sağlanır. Böylece bitkiler ve hayvanlar yaşar, ölür ve besin zincirleri içinde birbirine bağlanmış olarak dış etmenlerden uzak bir biçimde gene o sistemin içinde kalırlar.
Bununla birlikte kıyı bölgelerinde, genellikle insanlardan gelen, bir dış besin kaynağı vardır. Bu, yağmur sularının kırsal bölgelerden sürükleyip getirdiği besleyici maddeler olabileceği gibi kentlerin lâğımlarının taşıdığı artıklar da olabilir. Bu fazladan besin maddeleri, bitki ve hayvanların çok daha çabuk büyümelerini sağlayacak zenginliktedir. Sık sık bazı kıyı bölgeleri bu besin maddesi fazlalığı dolayısıyla hızla üreyen bitkilerden geçilmez hale gelir. Bunun sonunda oluşan gereğinden fazla bitki büyümesi de denizdeki çeşitli yaşam biçimleri arasındaki dengede belirgin bir değişime neden olur.
Bitkilerin aşırı büyümesi öylesine geniş ve hızlı olabilir ki, bu yalnız deniz trafiğini engellemekle kalmaz, aynı zamanda deniz yüzeyinin hemen altındaki çeşitli canlılar arasındaki yaşam dengesini de bozar. Bitkiler o kadar çabuk büyüyüp ölürler ki,sudaki bütün oksijen ölü bitkilerin bozulup çözüşmesi süreciyle tüketilir. Bundan ötürü de o bölgede üreyecek deniz hayvanları için gerekli oksijen kalmaz. Bu durum, ne yazık ki, bugün dünyanın pek çok nehir ağızlarında ve göllerinde oluşan acıklı bir görünümdür.

Yorum yazın