Boynuz Nedir

Boynuz Nedir

Boynuz NedirTarım, hayvanlarının birçok türünde boynuz bulunur. Sığırların boynuzları hafif kavisli ve uzundur. Bazı koyun türlerinin sarmal biçimde büyüyen boynuzları vardır. Çoğu kez yalnız erkek koyunun, yani koçun boynuzları olur. Keçilerin boynuzları sivri ve arkaya kıvrıktır. Keçi ya da koç, tos vurmak için başını yere eğer.

Yalnız toynaklı memelilerde boynuz bulunur. Bütün toynaklıların hepsinde boynuz bulunmamakla birlikte, geviş getiren hayvanların hepsinde boynuz vardır. Boynuzlar genellikle başın üst yanında çift olarak büyür. Mitolojideki tek boynuzlu at gerçekte yoktur. Alnından uzamış tek bir boynuzu bulunduğu ve ata benzediği sanılan bu efsanevi hayvanı eski araştırmacılar boş yere aramışlardır. Denizgergedanı adlı balinanın boynuz denen çıkıntısı gerçekte boynuz olmayıp çok uzamış bir diştir.

Toynaklılarda her boynuzun merkezinde bir kemik özü vardır. Bu öz, kafatasının üst bölümünden büyür. Boynuzun kemik kısmı, boynuz adı verilen sert, sağlam bir madde ile örtülmüştür. Derinin boynuzsu tabaka adı verilen ve keratin adlı sert madde ile desteklenmiş dış katından oluşur.

 

İneklerin, koyunların, keçilerin, antilopların hepsinde, bir keratin katıyla örtülü içi boş kemik boynuzlar vardır. Geyiğin dallanmış boynuzları gerçekte boynuz değildir; çünkü keratin içermezler. Bunlar içi dolu kemikten oluşmuştur. Bu boynuzlar her yıl dökülür ve yeniden büyürler. Kuzey Amerika’nın çatal boynuzlu geyiği dışındaki bütün toynaklı hayvanlarının boynuzları süreklidir.

Zürafalardaki boynuzlar, gerçek boynuz değildir. Çünkü bunlar keratinle desteklenmemiş deri ile kaplı kemiklerden oluşurlar. Zürafanın boynuzları hiç dökülmez.
Gergedanların başının ön tarafında bir ya da iki boynuz vardır. Bu boynuzlar öbür toynaklıların boynuzlarından farklıdır. Gergedan boynuzu içi dolu ve sert bir madde oluşturacak şekilde bir araya gelmiş bir kıl kitlesinden oluşur. Bu boynuzda kemik özü bulunmaz ve görünüşü bütün öbür toynaklı memelilerin boynuzlarından farklıdır.

Toynaklıların toynakları da boynuzsu bir maddeden oluşmuştur. Öbür hayvanların pençeleri ve tırnakları da boynuza çok benzer bir yapıdadır. Bunlar keratinle pekişmiş deriden oluşurlar. Kuşların gagaları ve kaplumbağaların sert bağaları da keratin içerir.

Boynuz, öteden beri yararlı bir maddedir. En ilkel insanlar yaban sığırı avlarlardı. Bunların boynuzlarından ilk müzik aletlerini yapmışlardır. Hattâ, bazı müzik aletlerine halâ korno (boynuz) denir.
Boynuzlardan bardak olarak da yararlanılmış ve çatal bıçak yapmak için yontulmuştu. Ancak son zamanlarda, insan yapısı olan plastik, yapım maddesi olarak boynuzun yerini almıştır.

Yorum yazın