Bitki Hastalıkları

Bitki Hastalıkları ve Zararları , Bitki Hastalıkları ve İlaçları

Bitki hastalıkları, yolaçtıkları zararlar nedeniyle, insanları her zaman ilgilendirmiştir. Bazı hastalıklar, eskiden beri bilinmektedir: Ortaçağ’da çavdarmahmuzu yiyen insanlarda ortaya çıkan bozukluklara «kutsal ateş» ya da «yakıcı hastalık» adı verilirdi. Söz konusu hastalığa çavdarmahmuzu (claviceps) denen mantar yolaçar. Bitkinin has taneleri, kuş mahmuzu biçiminde ve esmer renkte olur. Çavdar taneleri iyi elenip ayıklanmazsa, mahmuzlu taneler, sağlam tanelerle birlikte öğütülebilir ve o zaman un, zehirli olur.
• Öte yandan, kadıntuzluğunun (Berberis), buğday pasının sürüp gitmesindeki önemi de uzun zamandan beri bilinmektedir. Bu hastalığı da bir mantar (Puccinia graminis> yapar; mantar, gelişme çevrimi boyunca iki konakta barınır: Buğday; kadıntuzluğu. «Sarıçalı» da denen kadıntuzluğu, çitler arasında ya da yol boylarında bulunan dikenli bir çalıdır.
• Bitkilerde çeşitli hastalıklar görülür. Bu hastalıkların bazılarına mantarlar, bazılarına da bakteriler yolaçar. Sözgelimi, buğday tanelerinde görülen «pembe hastalık»a ve armut ağacında görülen «bakteri yanığı»na bakteriler neden olur. Günümüzde tarım bitkilerine dadanan kırk kadar bakteri sayılabilir.
• Mantarlarla bakterilerden başka, virüsler de bazı bitki hastalıklarına yolaçar: Bilinen ilk virüslerden biri, tütün mozaiğine yolaçan virüstür.’ Günümüzde bitki hastalıkları (fitopatoloji) alanında yapılan araştırmalar, daha çok virüs hastalıkları üstünde yoğunlaştırılmıştır.
• Bitki hastalıklarıyla savaşmak için çiftçi, birçok yola başvurabilir: Tohum seçimi; ekim nöbeti; artıkların yok e- dilmesi; vb. Hastalığın belirdiği yerlerin çabuk anlaşılması ve böylece hastalığın yayılmasının önlenmesi için, tarım alanları gözetlenebilir. Bazı ülkelerde, tarım uyan servisleri, iklim verilerinin yanı sıra, şu ya da bu hastalığın yayılma tehlikesi konusunda da bilgi vermektedir.
• Önemli dozda kimyasal tarım ilacının kullanılmasından doğan tehlike nedeniyle, günümüzde hastalığı yapan ya da taşıyan etkenin doğal düşmanlarından yararlanma eğilimi ağırlık kazanmaktadır.
• Gelişmiş ülkeler, iki yüzyıl önce açlıktan sıkıntı çekerken, günümüzde rahata kavuşmuşlarsa, bunun nedeni bir ölçüde de olsa, bitki hastalıklarına karşı girişilen savaşta elde edilen ilerlemelerdir; sözgelimi patates bitkisine büyük zarar veren mildiyu ( Phytophthora infestans), 1845’te İrlanda’da korkunç bir açlığa yolaçmış, o zamanlar adada bulunan sekiz milyon nüfusun 250 000’i açlıktan ölmüş, 2 500 000’i de A.B.D’ne göç etmişti

Yorum yazın