Bıldırcın Nedir – Bıldırcın Hakkında Bilgi

Bıldırcın Nedir – Bıldırcın Hakkında Bilgi

• Kuşların tavuksular takımında, uçuşu oldukça ağır türlerden oluşan bir familya vardır: Sülüngiller (Phasianidae). Avcıların çok iyi bildiği sülün gibi, bıldırcın da (Cotumix coturnix) bu familyadandır. Bıldırcın, küçük bir kekliğe benzer. Boyu 17-18 sm, kuyruğu çok kısa, karın tüyleri soluk, sırt tüyleri sarımsı ve siyah benek ve çizgili kızıl sarı renktedir; aynı biçimde benekli ve çizgili olan başının üstünde, beyazımsı, uzun, «kaş» tüyleri vardır. Erkeğin gerdanı siyah, dişininse, tersine sarımsı ve beneksizdir.
• Afrika, Asya ve kuzey kesimi dışında Avrupa’da yaygın olan bıldırcın, genellikle bir geçiş kuşudur; kışladığı pek görülmez. Nisan-mayıs aylarında bölgemize gelir, yuva yapar, sonra kışı geçirmek için Afrika’ya döner. Tavuksular içinde göçmen olan, yalnız bu kuştur.
• Yuvasını çayırlarda, olgunlaşmamış tahıl tarlalarında yere, küçük bir çukura yapar; içini kuru otla döşer; beş-on yumurta yumurtlayarak üstünde üç hafta kadar kuluçkaya yatar. Bir yaz süresince iki, hattâ bazen üç kez yavru çıkarabilir. Bıldırcın, tanelerle, böcek ve solucanlarla beslenir ve genel olarak yararlı sayılır. Eskiden bol olan bıldırcın, bazı bölgelerde çok yoğun avlandığından, günümüzde türün varlığı tehlikeye girmiştir. Bundan sakınmak için, özellikle Avrupa’da, bıldırcının bir alttürü olan Japon bıldırcını (Cotumix coturnix japónica) çoğaltılmaktadır; bu tür, Avrupa ikliminde kendiliğinden üremektedir.

Yorum yazın