Aromatik Dizi

Benzen ve birçok türevinin oluşturduğu çevrimsel maddelere topluca verilen ad.
Aromatik maddelere bu adın verilmesinin nedeni, bu tür moleküllerin birçoğunun kokulu (aromatik=kokulu) olmasıdır.Söz konusu maddelerde, çekirdek (aromatik çekirdek) yapılarından
kaynaklanan olağanüstü özellikler gözlenir (Bkz. BENZEN) ile gösterilen bu aromatik çekirdek, dizinin bütün bileşiklerinde yer alır.

Dizinin ilk üst dereceli türdeşini tolüen (

Yorum yazın