Amber Balığı Nedir

Dişli balinaların ispermeçet balinagiller familyasından etçil bir balıktır. Bütün tropikal, astropikal denizlerde rastlanır. Adaba-lığı da denir.

Kocakafalı amber balığı denen türünün boyu çok büyüktür. Erkeğinin uzunluğu 20, dişisininki de 10 – 13 metreyi bulur.Ağırlıkları da, 100 tonu geçebilir. Amber balığının başı basıktır, ön kesimi şişkindir. Baş, vücut uzunluğunun üçte biri kadardır. Amber balığı yağı (ispermeçet) için avlanır. Bu yağ, balığın kafa kesiminde bulunur. Kimi amber balıklarından 5 ton kadar yağ elde edildiği olur.
Amber balığının alt çene dişleri ço}< kuvvetlidir; üsttekiler ise hiç gelişmemiştir. Göğüs yüzgeçleri küçüktür; sırt yüzgeci yoktur. Buna karşılık, kuyruk yüzgecinin genişliği 4,50 metreyi bulur. Amber balıkları kalabalık sürüler halinde yaşarlar. Her sürüde yaşlı bir erkekle 30-80 kadar dişi bulunur. Yavru amber balığı doğduğunda 4 m. boyundadır. Amber balıkları mürekkep balıklarını yiyerek beslenirler. Mürekkep balıklarının salgıladığı siyah renkli sıvı, amber balığının barsaklarında "gri amber" adı verilen katı bir cisim haline gelir. Bu madde kokuculukta kullanılır.

Yorum yazın