Akciğerli Balıklar

Akciğerli Balıklar Hakkında bilgiler

 

Akciğerli BalıklarAkciğerli balıklar yaşayan fosiller olarak nitelendirilebilir. Fosiller soyları tükenmiş hayvanların günümüze ulaşmış kalıntılarıdır. Akciğerli balıklara ait oldukları saptanmış olan bazı fosillerin 300 milyon yıl öncesinden kaldıkları saptanmıştır. Bugün yaşamakta olan akciğerli balıklar fosilleri bulunan akrabalarıyla büyük benzerlik taşırlar. Akciğerli balıklar, önceleri dünyanın her tarafına dağılmışlardı. Bugün ise, Güney Amerika, Afrika ve Avustralya kıyılarının bazı kesimlerinde yaşamaktadırlar.

Balıklar, solungaçlarıyla soluk alırlar. Solungaçlar, balığın başının her iki tarafında yer alan organlardır. Balık, ağzı yoluyla solungaçlara ulaşan deniz suyundan, solungaçların ince zarlarının yardımıyla oksijen alır. Akciğerli balıkların ise, adlarından da anlaşıldığı gibi, solungaçlar yerine, akciğerleri vardır. Akciğerli balıklar, karada yaşayan hayvanlar gibi, havadan oksijen alarak solunum yaparlar. Soluk alma gereksinimini duydukları zaman suyun üstüne çıkarak hava yutarlar. Afrika ve Güney Amerika’da yaşayan akciğerli balıklar genellikle akciğerlerini kullanarak soluk alırlar. Avustralya kıyılarında yaşayan akciğerli balık ise, soluk alırken genellikle solungaçlarını kullanır.

önceleri Burnett Sombalığı adı verilen Avustralya akciğerli balığı, Avustralya yerlileri ve daha sonra gelen göçmenler tarafından devamlı olarak avlanması sonucu, soyunun tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bugün bu balığın avlanması, yasaklanmıştır. Avustralya akciğerli balığı deniz altında ot tarlalarının sıklaştığı kesimlerde ürer. Bir akciğeri vardır; oksijen yönünden zengin sularda yaşar, iri bir balıktır; uzunluğu 60-180 cm. arasında değişir. Ağırlığı, 45 kg.’a ulaşır.
Güney Amerika’da yaşayan akciğerli balığın iki akciğeri vardır. Fazla oksijen içermeyen durgun sularda da yaşayabilir; suyun üstüne çıkarak soluk alır. Uzunluğu 60-120 cm. arasında değişir. Dişi balık, yumurtalarını bataklık bölgelerde yaptığı yuvalara bırakır. Üreme mevsiminde, erkek balığın küçük göğüs yüzgeci büyür ve bir solungaç yerine geçer. Böylece erkek balık, devamlı suyun altında kalma olanağını bulur ve yumurtaları korur.

Afrika’da yaşayan akciğerli balık yılanbalığını andırır. Uzun göğüs yüzgeçleri vardır. Üreme mevsiminde, dişi balık ortalama 5000 yumurta yapar, erkek balık yumurtaları korur. Balık, yumurtadan larva evresinde çıkar. Kurbağa larvasını andırır. Yüzgeçleri vardır. 2-3 aylık bir aşama devresinden sonra larva ergin ve akciğerli bir balık haline gelir.

Afrika’da ve Güney Amerika’da yaşayan akciğerli balıkların iki akciğerleri vardır. Her ikisi de, çok sıcak sularda yaşamlarını sürdürebilirler. Yazın, ırmaklar kuruduğu zaman, bataklık bölgelerde yuvalanırlar. Koza adı verilen bir kabukla vücutlarını kaparlar. Balık, kozanın baş tarafında bıraktığı bir delikten soluk alır. Kozanın içi, balığın kendi yapışkan salgısıyla doludur. Bu salgı, kozayı sertleştirir, gözeneklerini kapatır. Yağmur mevsimine kadar balık, kozanın içinde hareketsiz durumda kalır. Balık bu dönemde oldukça küçülür. Fakat iki ay içerisinde tekrar eski ağırlığına ulaşır. Yaz mevsiminde, havanın çok sıcak olması nedeniyle ortaya çıkan bu duruma, yaz uykusu denir. Aynı durum, kış mevsiminde görüldüğü takdirde, kış uykusu adını alır.

Avustralya’da yaşayan akciğerli balık yaz uykusu devresini geçirmez. Yaşadığı bölgenin kuruması halinde ölür. Bu balık, günümüz akciğerli balıklarının en nadiri ve zamanla en az değişime uğramış olanıdır.

Etiketler: ,

Yorum yazın