Akbaba Hakkında Bilgiler

Akbaba Hakkında Bilgiler

AKBABALAR, “Aegypiidae” ve “Cat-hartidae” familyalarını kapsayan büyük leş yiyici kuşlar. Akbaba kartala benzemekle birlikte kanatları daha geniş, kuyruğu daha kısa ve çıplak (tüysüz) kafası daha küçüktür. Ucu çengel biçiminde kıvrık olan gagası büyük ve güçlü, fakat tırnakları daha zayıftır. Asya, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa’da görülen rahip akbabanın (Aegypius monachus) kanat genişliği 180 cm’den fazla; tüyleri kahverengi ve siyahtır. Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın dağlık kesimlerinde, özellikle Balkan Yarımadasında, Sicilya ve Sardunya adalarında bulunan kızıl akbabanın (Gypsfulvus) tüyleri kızıl-kahverengidir ve boynunun çevresinde halka biçiminde beyaz tüyler vardır.
Sürüler halinde yaşar.

Yenidünya akbabalarının (Cathartidae) başlıcaları hindi akbabası, akbaba kralı (Cathartes papa) ve And Dağlarında bulunan tepeli akbabadır (Vulfur gryphus). Tepeli akbabanın boynunun dibinde beyaz bir yaka, başının ön tarafında büyük kırmızı birtaç bulunur. Tepeli akbabanın kanat genişliği 270 em dir ve çok yükseklerde uçabilir. 4.500 m’den daha yüksekte bile uçan tepeli akbabalara rastlanmıştır. Bütün akbabalar kokudan çok, görerek buldukları leşlerle beslenirler.

Kanat genişliği yaklaşık 210 cm olan sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) Eskidünya’nın en büyük kuşudur. Çok sert ve güçlü bir gagası vardır ve çene altındaki tüyleri beyazdır, önceleri başta Alplerin batısı olmak üzere Avrupa’nın bütün dağlık kesimlerinde bulunurdu, fakat şimdi yalnız Sardunya’da görülmektedir ve burada yasa gücüyle korunmaktadır.

Gündüz yırtıcı kuşlarından biridir. Leş yiyerek geçinir. Kızıl akbaba esmer akbaba, Mısır akbabası, kulaklı akbaba gibi türlü çeşitleri vardır. Bu cinslerin ağırlıkları 10-12 kg., boyları ise 60-110 sm. arasında değişir. Parlak kızıl kahverengi olan akbabaların boyun ve baş kısmı tüysüz olup, büsbütün çıplaktır. Boynun alt kesiminde de, beyaz tüylerden yaka biçiminde bir tüy topluluğu vardır. Akbabaların çok kuvvetli olan gagalarının uçları aşağıya doğru kıvrıktır. Bu sayede, yiyeceklerini kolayca parçalayabilirler. Görme, koku alma gibi duyular da çok gelişmiştir. Yiyeceklerini çok uzaktan bile fark ederek, havada geniş halkala çize çize, leşe doğru alçalırlar. Hasta, takat siz hayvanlara da saldırırlar. Gagalarıyla bunların karnını deşip, iç organlarım yerler, Akbabalar, leşleri yemeleri bakımından, yararlı kuşlar sayılabilirler. Zekâları çok gelişmemiştir. ürkek ve öfkelidirler. Dişi ak babalar, erkeklerinden daha iridirler. Madagaskar, Seylân, Malaya Adaları ile Okyanus ya bölgesi dışında, her yerde bulunurlar Dağlar, yüksek düzlükler akbabanın yaşamasına en elverişli yerlerdir.

Yorum yazın