Zeyrekzade Mehmet Cazim

Zeyrekzade Mehmet Cazim, türk şairi (İstanbul ? – ay.y. 1725). Devrinin tanınmış bilginlerinden Zeyrekzade Seyid Ahmed Efendinin oğlu ve Kara İbrahim Paşanın hocası, ilmiye sınıfına girdi ve anadolu kazaskeri Osman Efendinin yanında yetigti. Caferağa dâıülhadisinde, sonra Revani medresesinde ve Yunuspaşa medresesinde müderris oldu. Sahn müderrisiyken öldü. Yazma bir Divan’ı vardır, (m

Yorum yazın