Yirmisekiz Mehmed Çelebi Kimdir

Yirmisekiz Mehmed Çelebi Kimdir

hükümet adamı, yazar (Edirne ?-Lefkoşe 1732). Yeniçeri Ocağının 28. Ortasından yetişmiş, okur yazar ve bilgili olduğu için lakabı kişiliğinin niteliklerine yakıştırılmıştır. Adım adım yükselen başkent görevleri arasında göze girip sivrildiği de açıktır. Böylece, siyasal yakınlaşma ve haber alma göreviyle Paris’e elçi gönderildi (1720); edebiyatımız da onun Sefaretnâme’siyle (1721-1722) hem yeni bir gezi notları değer kazandı, hem batıyı tanımada ilk adımları atmış oldu. Patrona Halil Ayaklanması sırasında (1730) canına dokunulmayıp Kıbrıs’a sürüldüğü için mezarı oradadır. Siyasal mevkileri adını andırmaya yetmezse de benzeri olmayan eseri, batılılaşma eylemimimizin ilk adımlarını oluşturur: “Bu kitabın hemen her satırında gizli bir mukayese fikrinin beraberce yürüdüğü görülür. Hakikatte bu sefâretnâmede bütün bir proğram gizlidir” (Prof. A.H. Tanpınar). Önce Paris’te (1841,1872) basılan eser, İstanbul’da da bu yolla yayıldı: 1866,1888. Bugünkü dille önce 1870’de (Şevket Rado), sonra 1976’da (Tercüman 10001 Eser Dizisi) yeniden çıkarıldı Faizi mahlaslı şiirlerine seç-meler mecmualarında rastlanır.

Etiketler: , , ,

Yorum yazın