Yezid Kimdir

Yezid Kimdir – Yezid bin muaviye

YEZİD I, Emevi halifesi (Şam 645-Huvvarin 683). Birinci Emevi halifesi Muaviye’nin oğludur. Annesi Benikelp kabilesinden Misun adlı zeki bir kadındı. Muaviye annesiyle anlaşamadığından küçük yaştaki Yezid’i annesiyle birlikte kabilesine geri gönderdi. İlk eğitimini annesinden alan Yezid, delikanlı yaşa gelince Şam’a babasının yanına gitti. Saltanatını sülale haline dönüştürmek isteyen Muaviye, 6730te Yezid’i veliaht ilan etti. Babasının 680’de ölümü üzerine de Yezid ikinci Emevi halifesi olarak tahta çıktı. Ancak Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin ile Abdullah bin Zübeyr ona biat etmediler. Nitekim Küfe halkı Hüseyin’i halife tanıyacaklarını duyurup onu Kûfe’ye çağırdılar. Ancak Yezid’in Irak valisi olan Ubeydullah bin Ziyad, Mekke’den çıkan Hüseyin ve yandaşlarını Kerbela’da şehit etti.

Bu olay sonraları İslam dünyasında sürekli savaşımlara ve ikiliklere yol açtı, Yezid’in adının kötülükle eşdeğer anılmasına neden oldu. Yezid Kerbela olayından sonra Hüseyin’in yandaşlarını izlemeyi sürdürdü. Ölümünden az önce 683’te Harre Savaşı’nı kazanan komutanı Müslim’e Mekke’yi ele geçirmesini buyurdu. Kuşatma sırasında mancınıklardan atılan taşlar, Kâbe’nin kısmen yıkılmasına yol açtı. Mekke kuşatmasına katılmak için yola çıktığı sırada ölünce kuşatma kaldırıldı. Kısa süren saltanatı süresince babasının siyasetini izledi. Kerbela olayının getirdiği bunalım nedeniyle ise fetih hareketlerinde duraklama oldu.

YEZİD II, Emevi halifesi (? – Belka 724). Halife Abdülmelik’in (685-705) oğludur. Annesi ise I. Yezid’in kızı Atike’dir. Ömer bin Abdülaziz’in (717-720) ölümü üzerine Emevi tahtına çıktı. Kısa süren saltanatı iç karışıklıklarla geçti, kabile çekişmeleri ortaya çıktı. Kûfe’de Hariciler ayaklandı. Yezid, kardeşi Mesleme komutasında bir ordu göndererek ayaklanmayı bastırdı. Irak’ta ayaklanan vali Yezid bin Muhellep de Mesleme’nin ordusuna yenildi ve öldürüldü. Ayaklanmaları bastırdıktan sonra eğlence yaşamına daldı.

YEZİD III, Emevi halifesi (? 701 – Şam 744). Halife I. Velid’in (705-715) oğludur. Acımasızlığıyla ünlenen II. Velid’in (743-744) öldürülmesi üzerine Emevi tahtına çıktı. Çok kısa süren saltanatı sırasında, ülkede çıkan ayaklanmaları bastırmakla uğraştı. Ağır vergileri indirdi. Kardeşi İbrahim’in desteğini alarak ayaklanmaları bastırdıysa da bir yandan da Bizans ile savaşmak zorunda kaldı.

Etiketler:

Yorum yazın