Yeğen Seyyid Mehmed Paşa

Yeğen Seyyid Mehmed Paşa

YEĞEN SEYYİT MEHMET PAŞA, OsmanlI sadrazamı (BArla / Eğridir 1726 -Köstence 1787). 1742’de İstanbul’a geldi ve Yeniçeri Ocağı’na girdi. Babası gibi Belgrad serdengeçtiliğine gönderildi. Ancak Kabak Kelle adlı bir ağa ile arası açılınca, Alanya’ya kaçtı. Daha sonra yeniden İstanbul’a geldi ve bağışlanarak tur-nacıbaşı oldu. Bir ara Varna ağalığı ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı. 1772’dezağar-cıbaşı, 1773’te kul kethüdası, ardından vezirlikle yeniçeri ağası oldu. Osmanlı-Rus savaşında yararlık gösteremedi ve Muh-sinzade’nin ölümü üzerine, ordu kaymakamlığı görevinde bulundu. Silistre Valiliği, Vidin Muhafızlığı, Kırşehir Mutasarrıflığı ve Anadolu Valiliği’nden sonra, bir süre Alanya’da sürgün kaldı. Daha sonra, 1781 ’de Hotin Muhafızlığı, ve Tırhala San-cakbeyliği, 1782’de ise Rumeli Beylerbeyliği görevlerini yürüttü 25 Ağustos 1782’de sadrazamlığa getirildiyse de, iş başaracak güçte olmadığı çabuk anlaşıldı. Dokuz aylık bir görevden sonra görevden alınarak, Vidin Muhafızlığına gönderildi. 1784’te inebahtı sancakbeyi, aynı yıl aralıkta Mısır valisi, Diyarbakır valisi ve yeniden Vidin Muhafızlığı ile İsmail seraskeri atandı. Bu göreve giderken Köstence’de öldü (6 Aralık 1787).

Yorum yazın