Yeğen Osman Paşa

Yeğen Osman Paşa

YEĞEN OSMAN PAŞA, Osmanlı askeri (? Arnavutluk / ipek 1689). Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra bölükbaşı oldu. Macaristan Seferi’ne katıldı ve seferden sonra 1685’te Anadolu’ya geçerek Celâli oldu. Bir ara teftişçi Halil Paşa’ya bölük-başı oldu. Afyonkarahisar Mutasarrıflığından sonra, Osmanlı-Avusturya Savaşlarında görev aldı. 1687’de Serçeşme oldu ve hemen arkasından Halep Valiliğine atandı. Rumeli beylerbeyisi olarak, Avusturya Cephesi’ne gittiyse de, Belg-rad’ın düşman eline geçmesini engelleyemedi. Kentin AvusturyalIların eline geçmesinde ihmali görüldüğünden idam edildi (1689).

Yorum yazın