Yeğen Mehmet Paşa Kimdir

Yeğen Mehmet Paşa – Yeğen Mehmed Paşa

YEĞEN MEHMET PAŞA, Osmanlı sadrazamı (? Kars 1745). Alanyalı Gül Yusuf Efendi’nin yeğeni olduğu için, Yeğen lakabıyla ün kazandı. Gençliğinde bir süre Antala mültezimi oldu. İstanbul’a gelince, bazı eminlik görevlerinde bulundu. Hace-gân sınıfına girdikten sonra da, 1728-1729 arasında İstanbul gümrük eminliğinde getirildi. 17230’da Patrona Ayaklanması’nda çınını kurtarmak için kaçtı. 1733’temevkufatçıbaşı, daha sonra ikinci kez İstanbul gümrük emini ve 1736-1739 arasındaki Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşları sırasında sadaret kaymakamı bulunan Köprülü-zâde Hafız Ah-med Paşa’ya kethüdalık yaptı. Daha sonra vezir rütbesiyle sadaret kaymakamı, 19 Aralık 1737’de de sadrazam atandı. Göreve gelir gelmez, Osmanlı Devleti Rusya ile savaşırken, Avusturya’nın kendilerine karşı cephe açmasını şiddetle kınadı. Orduyu hazırlayarak, 1738’de sefere çıktı. Belgrad’ı kuşatmak amacındaydı ancak ivaz Mehmet Paşa’nın Adakale’yi kuşattığını öğrenince oraya yöneldi, ivaz Mehmet Paşa’nın gevşek davranması ve Adakale kuşatmasını kaldırması sonucu, Osmanlı Orduları yaptıkları savaşları yitirdiler. Mehmet Paşa, İstanbul’a dönünce, yeniden sefer hazırlığına başladı. Belg-rad’ı kurtarmak amacındayken, Avusturya ve Rusya’nın barış önerileri geldi. Belg-rad ve Tamışsavar’ın geri verilmesini istediği için barış gerçekleşmedi. Kırım hanı ile sert bir tartışma ortamına girilince, sadrazamlıktan alınarak Sakız Adası’na sürüldü. Daha sonra Girit Valiliği ve Eğriboz Muhafızlığı’nı yürüttü. Daha sonra Bosna Valiliği, Aydın Muhassıllığı ve Kars Cephesi seraskerliği görevlerini yaptı. Kars-Revan savaşı sırasında öldü.

Yorum yazın