Yedi Sekiz Hasan Paşa Kimdir

Yedi Sekiz Hasan Paşa Kimdir

Osmanlı veziri (? – İstanbul 1905). Yaşamı hakkında fazla bilgi yoktur. Tokatlı olduğu söylenir. imzasını eski harflerle 7 ve 8 rakamını düz bir çizgiyle birleştirerek attığı için halk arasında bu adla ün kazandı. Kişiliğiyle ilgili çeşitli fıkralar anlatılır. Çünkü basit bir jandarma eriyken müşirliğe kadar yükselmiştir. Bunda, bir gece II. Abdülhamit’in şehzadeliği döneminde, arabasının yolunu kesip, kendisine “ben veliaht filan tanımam yalnızca padişahımı tanırım” demesi ve saltanata sadakat göstermesinin büyük payı vardır. Nitekim II. Abdühlamit tahta çıkınca, kendisini buldurdu ve Beşiktaş Muhafızlığına atadı. O da, bölgesinde güvenlik ve huzur ortamı sağladı. 1878’de Ali Suavi’nin etrafına birkaç yüz adam toplayıp, II. Abdülhamit’i ıar ılıdı ı ıı iuii trı er, yeı ıı ıc ouıicu ı ıvıuidi ı yeniden tahtta çıkarmak girişimini de önledi. Ali Suavi bu iş için Çırağan Sarayı’na doğru saldırıya geçince, Yedi Sekiz Haşan Paşa, elindeki sopa ile Ali Suavi’nin başına vurdu ve onun ölümüne yol açtı. Böylece asilerin hareketi sonuçsuz kalmıştır. Hizmetlerine karşılık müşirlik (mareşal) rütbesini de kazandı.

Yorum yazın