Yazıcızade Mehmet Efendi

Yazıcızade Mehmet Efendi

YAZICIOĞLU (YAZICIZADE) Mehmet,

şair ve yazar (? ? – ? 1451). Yazıcı Selâhattin’in oğlu, Yazıcıoğlu Ahmet Bican’ın ağabeyi. Hacı Bayram’a bağlanarak Gelibolu kıyılarında yalnızlık içinde yaşadığı, orada öldüğü kabul edilir. Zamanına kadar yazılmış tefsirleri (yorum) bulup inceleyerek adını yaşatan eserini ondtan sonra hazırladığını kendisi belirir: Megaribü-z Zaman (Zamanın Gün Batışları), Arapça. Bilim dili sayılan Arapçayla yapılmış bu çalışmayı Türkçe koşukla yeniden yazdı: Mubammediye (1449). Dil ve anlatımının ağır v zor olmasına karşın-dinsel konusunun, kusal kavram ve olayları işlemesinin etkisiyle-Anadolu’da, Kırım’da, Kazan ve Başkurt Türkleri arasında büyük bir yaygınlık kazanan bu şiirsel eser 9119 koşa (beyit) uzunluğunda, aruz ölçüsünün çeşitli kalıplarıyla değişik nazım biçimleriyle yaratılmış dinsel ürünlerin toplamıdır. Arada konuya uygun âyetler konulduğu için okunuşu da dinsel bir hazılık gerektirir. Bir çeşit dünya-islâm tarihi sayılabilecek çerçevesinde Muhammet ve dört halife ile öteki dünya bölümleri ağırlık kazanır (Bugünkü dille Tercüman 1001 Eser Dizisinde basıldı, 4 cilt, 1975, Dr. Amil Çelebi-oğlu).

Yorum yazın