Yazıcızade Ahmet Bican

Yazıcızade Ahmet Bican

YAZICIOĞLU (YAZICIZADE) Ahmet Bican, yazar, çevirmen (? ? -? 1466’dan sonra). Anadolu’da yıldızbilim (astroloji) konusundaki ilk Türkçe eserin (Şemsiyye, 1408) hazırlayıcısı Yazıcı Selahattin’in oğlu olduğu için böyle anılır. Ağabeyi Mehmet ile birlikte, Hacı Bayram’a mürit oldukları, Gelibolu’da deniz kıyısında bir yalnızlık çilesi yaşadıkları kabul edilir; ölümlerinin de orada olduğu varsayılır. Eserinin hepsi başka kaynakların çevirileridir: Envârü’l-Âşıkin (Âşıkların Nurları), ağabeyi Yazıcıoğlu Mehmet’in koşukla yazılmış eserinin yalınca bir dille düzyazı karşılığıdır (1451), bugünkü dille de yayımlandı (Tercüman 1001 Eser Dizisi, 3 cilt, 1975, Ahmet Kahraman). Arap coğrafyacısı Kazvinî’den çevirdği Acaibü’l-Malûkat (Yaratıkların Garipleri) 1453, coğrafyayla ilgisi olmayan bilimdışı konuların bir özetidir. Münteha, ağabeyinin Fususü’l-Hikem Şerhi eserinin Türkçeye çevirisiir (1453). Babasının koşukla yazdığı eserinin aylarla ilgili bölümünü de çevirmiştir (1456).

Yorum yazın