Yavuz Abadan kimdir

Yavuz Abadan kimdir – Yavuz Abadan hayatı ve eserleri
, hukukçu (Eşkişehir 1905-Ankara 1967). İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra i Ü Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1929), devlet hesabına Heidelberg Üniversitesinde hukuk doktorası yaptı, i Ü Hukuk Fakültesi’nde profesör oldu (1942). Bir dönem Eskişehir milletvekilliği (1943-1946) yaptıktan sonra A Ü Hukuk Fakültesi ile SBF’ye öğretim üyesi oldu (1947), dekan seçildi (1952-54), bu dönemde Türkiye ve Ortadoğu Amme Enstitüsü’nü kurdu, yönetiminde bulundu. 1960’dan sonra 147’ler arasında görevden uzaklaştırılınca Berlin Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı, haklarına kavuşunca eski görevlerine döndü. Hukuk Fakültesindeki Amme hukuku dersine ek olarak Eskişehir İTİA’da devrim tarihi okuttu. Meslek arkadaşlarınca kamu hukukumuza etkin katkılarda bulunduğu kabul edilen Yavuz Abadan’ın eserlerinin baş-lıcaları: Hukuk Başlangıcı ve Tarihi (1935), Hukuk Felsefesi (1938), Hukukçu Gözü ile Milliyetçilik ve Halkçılık (1938), Amme Hukuku ve Devlet Nazari-yeleri (1952), Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış (Bahri Savcı ile birlikte, 1959), Mustafa Kemal ve Çetecilik (1964, 2.b.1972) vb

Yorum yazın