Yamagata Aritomo Kimdir

Yamagata Aritomo Kimdir

YAMAGATA ARİTOMO, Japon mareşali ve hükümet adamı (Hagi 1838-Odavara 1922). Tokugava Şogunluğu’nun yıkılması için kurulan örgüte katıldı. Özel askeri eğitim gördü. 1869’da Avrupa’ya gönderilerek askeri kurumlan İnceledi. Ertesi yıl Japonya’ya döndü ve askeri işler bakanlığında görev aldı. 1871 ‘de askeri işler bakanı yardımcılığına getirildi. 1877’de samurayların Satsuma’daki çıkardıkları ayaklanmayı bastırdı. 1878’de genelkurmay başkanı, 1883’te içişleri bakanı, 1889’da monarşiye geçilmesiyle başbakan oldu. 1891’de hükümetin parlamentoya karşı sorumluluk taşımaması gereğini düşündüğünden, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti. Sonraları devletin çeşitli kademelerinde görevler aldı. Rusya ile diplomatik görüşmeleri yönetti.1904-1905 arasında Japon-Rus Savaşı sırasında genelkurmay başkanlığı yaptı.
1905-1913 arasında gizli Danıştay’a başkanlık etti. Başkanlığı sırasında bürokrasinin güçlenmesine çalıştı. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya’nın askeri açıdan güçlenmesinde rol oynadı.

Yorum yazın