Yakup Şevki Subaşı Kimdir – Hayatı

Yakup Şevki Subaşı Kimdir – Hayatı

Yakup Şevki Subaşı (d 1876, Harput, Elazığ – ö. 20 Aralık 1939, İstanbul), Kurtuluş Savaşı sırasında komutanlık görevi üstlenmiş asker.

Orduya 1900’de katıldıktan sonra çeşitli birliklerde komutan ve kurmay başkanı olarak görev aldı, askeri okullarda ders verdi. Trablusgarp (1911-12) ve Balkan (1912-13) savaşlarında çarpıştı. I. Dünya Savaşı (İ914-18) sırasında Galiçya Cephesi’nde komutan olarak bulundu; bu görevi sırasında mirliva oldu (1916). Daha sonra Doğu Cephesi’nde Ermenilerin işgali altındaki bölgeleri kurtarma harekâtına katıldı. Van ve çevre illerin geri alınmasında 2. Kolordu komutanı olarak yararlık gösterdi. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) imzalandığında Doğu Cephesi’nde 9. Kolordu komutanıydı. Mütarekeden sonra İstanbul’a gitti. İstanbul’un işgalinden sonra (16 Mart 1920) İngilizlerce Malta Adasına sürüldü. Ekim 1921’de sürgünden döndükten sonra Ankara’da TBMM hükümetinin hizmetine girdi ve 2. Ordu komutanlığım üstlendi. Büyük Taarruz’dan (26 Ağustos-9 Eylül 1922) sonra ferik (korgeneral) rütbesi aldı. 1924’te Yüksek Askeri Şûra üyeliğine getirildi. 1926’da birinci ferik (orgeneral) rütbesine yükseltildi ve aynı yıl emekliye ayrıldı.

Yorum yazın