Yakup Baysungur Bey

Yakup Baysungur Bey

Akkoyunlu hükümdarı (? 1481 – ? 1493). Babası Yakup Bey’in 1490’da ölmesi üzerine küçük yaşta Akkoyunlu tahtına çıktı. Önde gelen Akkoyunlu beyleri öteki şehzadelerin taht üzerindeki iddialarını kısa sürede önlediler. Baysungur’un atabeyi olan Sufi Halil, hükümdarın küçük yaşta olmasından yararlanarak şehzadelerin bir bölümüyle kendisine rakip gördüğü bazı beyleri öldürterek devletin denetimini ele geçirdiyse de kendisinden hoşnut olmayanlar Diyarbakır Valisi Süleyman Biçen Bey’in etrafında birleştiler ve ayaklandılar. Tebriz yakınlarında yapılan savasta Sufi Halil öldürüldü. Bu kez Sultanın ata-beyliğine Süleyman Biçen Bey getirildi. Ancak bir süre sonra bazı beyler, Alıncak Kalesi’nde tutsak bulunan Baysungur’un yeğeni Rüstem Bey’i sultan ilan ettiler ve Baysungur Bey, kardeşleriyle birlikte Ferruhyesar’a egemen olan dedesinin yanına sığındıysa da Rüstem Bey’in adamlarınca yakalanarak öldürüldü.

Yorum yazın