Yakub Cemil Kimdir

Yakub Cemil Kimdir

YAKUP CEMİL, asker, ittihat ve Terakki Cemiyetinin vurucu üyelerinden biri (? -İstanbul 1916). Harbiyeyi bitirip subay olarak Rumeli dağlarında eşkiya ve komiteci izleme görevindeyken kuşağının hemen bütün üyeleri gibi, gizli cemiyet durumundaki ittihat ve Terakki’ye katıldı, ikinci Meşrutiyet’ten (1908) sonra çeşitli görevlerde sivrilip öne çıktı, Libya’ya gönüllü giderek italyanlara karşı savaştı, İstanbul’a dönüşünde Babıaili Baskını diye bilinen silahlı eylemlerde yer aldı, Harbiye Nazırı Nazım Paşa’yı tabancayla öldürdü (bak. 11/1124) ve suçlanmadı, ittihat ve Terakkinin gizli örgütünde görev aldı (Teşkilat-ı Mahsusa), Kafkasya Cephesindeki komutanlığı sırasında keyfî davranışları yüzünden yakınma konusu oldu; görevinden alınınca iş başındakileri ortadan kaldıracak yeni silahlı eylemler hazırlığında bulunduğu haber alındı, Enver Paşa’ya karşı bir suikast plânı ortaya çıkınca tutuklandı, duruşması sonundaki idam kararı Kâğıthane’de uygulandı (11 Eylül 1916).

Yorum yazın