Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa

Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa

YAĞLIKÇIZADE HACI EMİN PAŞA,

Osmanlı Sadrazamı (İstanbul 1723-Edirne 1769). Hint elçisi olarak.tanınan Hacı Yusuf Ağa adında zengin bir tüccarın oğludur. Öğrenimi sırasında babasıyla ticaret yaptı, Mekke’ye giderek hacı oldu. Babasının 1744’te Elçi Trabzonlu Salim Efendinin yardımcısı olarak Hindistan’a gitmesi üzerine oda babasıyla birlikte gitti. Salim Efendi yolda ölünce Hacı Yusuf Ağa elçilik görevini üstlendi. 6 yıl kadar kaldıkları Hindistan’da Emin Efendi öğrenimini ilerletti, dönüşünde atandığı Sadaret Mektebi Kalemin’de Hindi Emin Efendi lakabıyla Mektebi Kalemi başkâtipliğine atandı. 1761 ’de Saderet Mettupçusu, 1764’te de Resülküttap oldu. 1765’te vezirlik nişancı olunca kendisine Mora Muasıllığı, 1768’de ise Halep Eyaleti has olarak verildi. 20 ekim 1768’de de Hamit Mahir Pa-şa’nın yerine Sadrazam oldu. Sadrazamlığı sırasında Osmanlı-Rus Savaşı sürüyordu. Askerlik ve savaş konusunda hiçbir deneyimi olmayan Paşa, savaş cephesinde hiçbir başarı sağlayamayınca hastalandı ve karşılaştığı başarısızlıklar dolayısıyla 12 ağustos 1769’da görevinden alındı, Dimetoka Kasabasında zorulu oturma tabi tutulduysa da cepheden gelenlerin kışkırtmasıyla Edirne’de öldürüldü. Mezarı Edirne’de saray arkasında Piyade Kışlası Kabristanı’ndadır. Üsküdar’da Misinler Mescidi de denilen Dedeler Mescidi’ne bir minber yaptırmıştır. Gülşen-i Hayal adında bir de eseri vardır.

Yorum yazın