Wladyslaw Gomulka Kimdir

Wladyslaw Gomulka Kimdir

Wladyslaw Gomulka, polonyalı siyaset adamı(Galiçya 1905-Varşova l982) |, Kimya Ürünleri Sanayii işçileri sendikası sekreteri (1931). 1932 ve 1936 yıllarında Polonya Komünist partisi içindeki faaliyetlerinden ötürü hapse mahkûm edildi. Almanya’ya karşı girişilen mücadeleye etkin bir şekilde katıldı, Varşova’da savaştı (1939), sonra İşçi Partisi Merkez komitesi genel sekreteri olarak Polonya halkının silâhlı direnme hareketini teşkilâtlandırdı (1943-1948). Polonya Millî, konseyini başlıca teşkilatlandıranlardan biriydi. Millî Birlik hükümetinin kurulmasına çalıştı (haziran 1945) ve Kurtarılan Topraklar bakanlığına getirildi (1945-1949). Milliyetçiliğe dönmekle suçlanınca (1948), parti genel sekreterliğinden ve hükümetten (1949);, sonra da partiden (kasım 1949) çıkarıldı ve nihayet tutuklandı (1951). Sonra serbest bırakıldı, temize çıkarıldı, eski itibarına kavuştu (ağustos 1956), yeniden Birleşik işçi partisi birinci sekreteri oldu, Polonya’da ekim 1956 hareketinde önemli rol oynadı. Milliyetçiliği ve Polönya’mn bağımsızlığını Sovyet ittifakıyle bağdaştırmağa, içeride daha, hür ve daha yumuşak bir siyaset uygulamağa çalıştı. 13-14 Aralıkta ülkede başlayan zirai ürün fiyatlarının artışım yeren gösteriler sonucu 20 aralık I970’te görevden uzaklaştırıldı.

Yorum yazın