William Stern

William Stern

Alman filozofu ve psikologu (Berlin 1871 – Durham, kuzey Karolina 1938). Breslau’da (1908-1916), sonra Hamburg’ta (1916-1933) profesör oldu, A. B.D.’ye göç etti ve Duke üniversitesinde (Durham) ders verdi. Aynı zamanda çocuk psikolojisi üstüne önemli incelemeler yazdı: Person und Sache (İnsan ve Eşya) [1906-1924]; Differentielle Psychologie in İhren Methodischen Grundiagen (Metotlu İlkeleri Açısından Farklar Psikolojisi) [1911]; Psychologie der Frühen Kindheit (ilk Çocukluk Psikolojisi) [1914]; Die İntelligenz der Kinder und Jugendlichen (Çocuklarda ve Gençlerde Zekâ) [1916]; Allgemeine Psychologie auf Personalistischer Grund-lage (Kişisel İlkeler Açısından Genel Psikoloji) [1935] v.b. (L)

Yorum yazın