William Nicholson

William Nicholson , İngiliz kimyacısı ve fizikçisi (Londra 1753-ay.y. 1815). Ticaret hayatından ayrılarak bilimsel incelemelere yöneldi ve 1775’te Londra’da bir okul açtı. Middlesex şehrinin su tesisatının planlarını hazırladı; bir baskı makinesi ve kendi adını taşıyan bir areometre icat etti. 1800’de Volta pili üstünde değişiklik yaptı ve Carlisli ile birlikte, asitlendirilmiş suyu ayrıştırarak elektroliz olayını keşfetti; iki bilim adamı aynca, çözelti halindeki tuzlarının elektiolizini de başardılar. Fo-uıcroy ve Chaptal’m eserlerini tercüme e-derek (1787 ve 1788) İngiltere’de fransız kimyasını tanıttı. Chemical Dictionary (Kimya Lügati) [1795] ile Dictionary of Arts and Sciences (Sanat ve Bilim Lügati) [6 cilt, 1809] adlı iki lügat yayımladı. Fakat, icatlannı gerçekleştirmek ve eserlerini bastırmak için bütün varını yoğunu harcadı ve borçlannı ödeyemediği için hapse atıldı. (L)

Yorum yazın