William Marshall

William Marshall, İngiliz generali (West Hartlepool 1865 – Bagnoles -de-l’Orne 1939). Eylül 1917’den kasım 1918’-e kadar Ortadoğu’daki İngiliz ordusu başkumandanı oldu. 26 Mart 1918’de Türk -Alman kuvvetlerini Bağdat yakınlarında yenilgiye uğrattı ve Türkleri aşağı Zap yönünde geri sürdü. Allenby’nin taarruzuna bağlı olarak Kerkük’ü ele geçirdi (24 ekim); altı gün süren muharebeden sonra Türkleri teslim olmak zorunda bıraktı. Mondros antlaşmasından sonra, Irak cephesinde antlaşmanın uygulanması sırasında (30 ekim) 6. ordu kumandanı Ali ihsan Paşa ile Irak’daki İngiliz ordusu kumandanı Marshall arasında yazışmalar oldu. Ali ihsan Paşanın iki ordu arasındaki bölgenin tespiti teklifini kabul etmeyen Marshall, Musul yolunu açmak maksadıyle 31 ekim 1918’de burayı işgal etti. 7 Kasımda Musul’a gelerek mütarekenin 5., 7., 16. ve 20. maddelerini Ali ihsan Paşa ile tartıştı; Musul’u behemehal işgal edeceğini, buna mukabil türk ordusunun 15 kasımda çekilmesini kabul edeceğini bildirdi, (lm)

Yorum yazın