William Butler Yeats Kimdir

William Butler Yeats Kimdir – William Butler Yeats Hayatı , eserleri ve şiirleri

İrlandalı şair ve yazar (Dublin / Sandymount 1865 – Fransa / Roquebrune 1939). Babası (John Butler Yeats) aranan bir portre ressamıydı; bu yüzden köklü bir Protestan ailesi olduğu yurdundan ayrılıp -iş gereği- İngiltere’ye yerleşmek durumunda kaldı (1874 – 1880); zorunlukla yanında yaşayan küçük Yeats’ın ise bütün özlemi ana yanlısı yakınlarının İrlanda’nın batısındaki yerleşme yerinde (Sligo) geçirdiği günlere saplandı. On beş yaşından sonra ailece Dublin’e dönülünce öğrenim açısından ilk hevesi -babasına özenerek- resim alanına yöneldi. Metropoliten Sanat Okulundaki birkaç yıllık öğrenciliği, ilk gençlik döneminin verdiği coşkuyla şiire dönünce gerçek yeteneğinin nerede olduğunu anladı, halk kaynaklarını araştırdı (bu amaç için İrlanda’dan ayrılmayı bile göze alarak British Museum’da İrlanda gelenekleri, halkbilim öğeleri üzerinde incelemeler yaptı, 1886), ilk kitabını çıkarmak için de çok fazla acele etmedi: The Wanderings ofOisin (Oisinjin Yolculukları) 1889. Değişik çevrelerden gelen, değişik etkilere açık kişiliği, onu birbirini tutmaz amaçlara yönelttiyse de (doğu mistisizmi, büyücülük, simya, klasikleri okuma, İrlanda halk söylenceleri, yöresel tarih..) yeteneğini tam gereken yere çevirecek kadına ve insanca bir desteğe kavuştu: Maud Gonne, kendi inandığı İrlanda bağımsızlığı ile İrlanda ulusçuluğu ülkülerini Yeats’e ustaca aşıladı (1889). Böylece sanatçı artık değişmeyecek yolunu bulmuş oldu. Bu dönemin koşukla oyunları: The Countess Kathleen (Kontes K.) 1892) The Land of Heart’s Desire (Yürekten Özlenen Ülke) 1894. Birkaç yıl sonra ise aynı amaçta birleştiği Lady Gregory ile işbirliği yaparak İranda Ulusal Tiyatro-su’nun (bakAbbey Tiyatrosu, 1/26-27) kuruluşuna (1899) emek ve bilinç, sonra iş ve eser kattı (1902 sonrası): Cathleen ni Houlihan (1902), The Hour Glass (Kum Saati) 1903, Deirdre (1907), Collected Plays (Toplu Oyunlar) 1934.

Şiiriyse 19. yy Fransız simgecilerinden esinlenmiş özgün ve ulusal öğelerden oluşmaya başladı: Poems (Şiirler) 1895, The Wind Among the Reeds (Kamışlar Üstündeki Rüzgâr) 1899, in the Seven Woods (Yedi Koruda) 1903, The Green Hairnet and Other Poems (Yeşil Miğfer ve Başka Şiirler) 1910, responsibilities (Sorumluluklar) 1914, The Wild Swans at Co-ole (C.’deki Yaban Kuğuları) 1917, Michael Robertes and the Dancer (M.R. ile Dansçı) 1920 vb. Bu yıllarda Lady Gre-qorv’nin yurtluğu yakınındaki eski bir kuleyi yerleşim yeri yaptı (1917), birkaç yıl sonra da Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı (1923). Arada ruh çağırma, otomatik yazı deneyleri, hipnotizma gibi eski meraklarının depreştiği de olmuyordu değil. Ama şiirinin sağlığı bozulmadı: The Tower (Kule) 1928. The Winding Stair (Sarmal Merdiven) 1933, A Full Moon in March (Martta Dolunay) 1935, New Poems (Yeni Şiirler) 1938 vb.

Daha önce İrlanda Özgür Parlamentosu’-na senatör olarak katılmış (1922), sağlığının bozukluğu onu zaman zaman Güney Fransa’ya birkaç kez sürüklemişti. Yazarlığının başka ürünleri olan denemeleri ve öyküleri de yayınlanmıştı: Stories of red Hanrahan (Kızıl Hanrahan’ın Öyküleri) 1904; Sophokles’den tragedyalar çevirmişti, tartışmalardan kaçmadı, inandığı düşüncelerin kavgasını verdi.

Yorum yazın