Wilhelm Wundt Kimdir

Wilhelm Wundt Kimdir

Wilhelm Wundt Alman ruhbilimcisi, yazar (Mannheim/Neckarau 1832-Leipzig/Grossbothen 1920). Bir papaz oğluydu, Tübingen Üniversitesi’nde tıp öğrenmeye başladı, Heidelberg’de yürüttü, en çok fizyolojiye ilgi duydu, hekim çıkınca (1856) öğretim üyesi olmayı amaçladı (1857), çeşitli çalışmalarla yeteneğini kanıtlayıp profesörlüğe yükseldi (1864), ruhbilimine kayarak aradığı asıl dalı bulmuş oldu: Grundzüge der Physiologischen Psychologie (Fizyolojik Psikolojinin ilkeleri) 1. cilt, 1874. (Aynı cilt gittikçe değişerek 6. kez 1911 ‘de basılacaktır). En üretken dönemini Leipzig Üniversitesi’nde geçirdi (1875 sonrası), ilk psikolojik laboratuvarını kurma olanağını buldu, sürekli biı dergiyi yayına soktu (1881 sonrası), felsefeyle ilgili düşünürlük yanının da ürünü verdi: Logik (Mantık) 3 cilt, 1880, emekliye ayrılıncaya kadar (1917) en ilginç ruhbilim deneylerini gerçekleştirdi. içebakış yöntemi çok eleştirilmişse de ruhbilimi bağımsız bir bilim olarak değerlendirilişi her zaman saygıyla anılır. Başka eserleri: Grundriss der Psychologie (Ruhbiliminin Anahatları) 1896, Wöl-kerpsychologie (Halkların Ruhbilimi) 10 cilt, 1900-1909.

Yorum yazın