Wilhelm Röpke kimdir

Wilhelm Röpke , alman iktisatçısı (Schwarmstedt, Hannover 1899-Cenevre 1966). Jena (1924), Graz (1928), Marburg (1929) üniversitelerinde profesörlük yaptı. 1933’te Almanya’dan ayrılarak İstanbul üniversitesinde ve 1937’den sonra Cenevre’deki Nau-tes Études Internationales enstitüsünde öğretim üyesi oldu. Liberal eğilimliydi, devletin İktisadî yönden daha zayıf sınıflar yararına müdahalesinden ve kapitalizmin pazar ekonomisine yöneltilmesinden yanaydı. Başlıca eserleri: Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart (Çağımızın Toplumsal Buhranı) [1942], Civitas Humane (İnsan Medeniyeti) [1944] ve kapitalizmle kolektivizmi titizce inceledikten sonra üçüncü bir yolu ileri sürdüğü internationale Ordnung (Milletlerarası Düzen) [1945] adlı üç kitaplık dizisi ünlüdür, öbür eserleri Die Theorie der Kxapitalbil-dung (Kapitalin Doğuşu Üstüne Teori) [1929]; Weltwirtschaft und Aussenhandel-spolitik (Dünya Ekonomisi ve Dış Ticaret Siyaseti) [1931]; Krise und Konjunktur (İktisadî Buhran ve Konjonktür) [1932]; Explication Economique du Monde Moderne (Modem Dünyanın İktisadî Açıdan izahı)

[1940]; international Economic Disintegration (Milletlerarası İktisadî Parçalanma) [1942]; Die Deutsche Frage (Almanya Meselesi) [1945]; Die Krisis des Kollektivismus (Kolektivizm Buhranı) [1948]; Mass und Mitte (Sınır ve Merkez) [1950]. (M)

Yorum yazın