Wilhelm Reich Kimdir

Wilhelm Reich Kimdir – Wilhelm Reich hayatı ve eserleri hakkında bilgiler

Avusturya asıllı A.B.D’li psikanaliz uzmanı (Viyana, 1897-Lewisburg, A.B.D.. 1957).

Yahudi asıllı bir aileden gelen ve Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören Wilhelm Reich, Viyana Psikanaliz Derneği’ne üye oldu ve 1922-1930 yılları arasında, Freud tarafından kurulan Viyana Psikanaliz Kliniği’nde çalıştı. Özellikle psikopatolojik bozuklukların toplumbilimsel nedenleriyle ilgilendi ve bu dönemden başlayarak başlıca kuramlarını geliştirdi. Freud gibi ruhsal yaşamda libi doya önemli bir rol tanıdıysa da cin sel libidonun başarılı bir bastırılma sının var olmadığını ve toplumun cin sel baskısının her bireyde sinirsel ça tışma yarattığını belirtti ve cinselliğ: dar freudcu çerçeveye sokmayı kabul etmedi. 1930’da Berlin’de Alman Komünist Partisi’ne üye oldu. 1934’te Uluslararası Psikanaliz Derneği’nder çıkartıldı ama düşüncelerini savun mayı sürdürdü ve cinsel özgürlüğe da yalı bir toplum anlayışı geliştirmeye çalıştı. Başlıca yapıtı Cinsel Devrim de (Die Sexuelle Revolution, 1936), cinsel mutsuzluğun iktisadi yabancılaşmaya bağlı olduğunu ileri sürdü. Ardından libidoya fiziksel bir gerçeklik vermeye ve yaşatkan sinir sistemiyle arasındaki bağları kurmaya girişti. Orgon (temel kozmik enerji, dinamik madde olan) kavramını iler sürdü. 1939’da A.B.D’ne gitti ve Mai-ne’deki malikânesinde, bir araştırma laboratuvarı olan Organon ü kurdu Burada yürüttüğü deneylerle skandal-lar yarattı. Cinsel ilişki sırasında çiftlerin çıkardıkları enerjiyi ölçmekti suçlandı. 1947 Nisanında Harper’s Magazine Reich’e karşı son derece sert bir yerme kampanyası başlattı. A.B.D. yönetimi, etkinlikleri konusunda bir soruşturma açtı ve 1956 Mayısında hakkında dava açıldı (Portland davası). Bu dava sonucunda Reich iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, malzemelerine el kondu, kitapları ve yayınları yakıldı.
1957 Martında, Lewisburg cezaevine konan Reich 3 Kasım 19Ş7’de kalp krizinden öldü.

Freudcu-marxçı psikanaliz akımının kurucularından biri olarak görülen Reich’m öbür yapıtları arasında şunlar sayılabilir: Bedensel Boşalmanın İşlevi (Die Funktion des Orgasmus, 1927); Kişilik Çözümlemesi (Charakteranalyse, 1933); Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı (Massenpsychologie des Faschismus, 1933); Cinsel Ahlakın Boygöstermesi (Der Einbruch der Sexualmoral, 1935); vb.

Yorum yazın