Wilhelm Max Müller

Wilhelm Max Müller , alman asıllı amerikalı şarkiyatçı (Gleissenberg, Bavyera 1862-WiIdwood, New Jersey 1919). Erlangen, Münih, Berlin ve Leipzig üniversitelerinde okudu. Leipzig’de doktorasını verdi. Yunanca ve lbranice uzmanı oldu. Aynı zamanda Eski Mısır medeniyetine büyük ilgi gösterdi. 1888’dc A.B.D.’ye göç etti. İlk kitabı olan Asien und Europa nach Altägyptischen Denkmälern (Eski Mısır Anıtlarına Göre Asya ve Avrupa) [1893] bir eski mısır kültürü bilgini olarak ün yapmasını sağladı. Bu kitabı 1899’da Die Lieb Poesie der alten Ägypter (Eski Mısırlılarda Aşk şiiri) takip etti. 1904, 1905 ve 1910’da Mısır’da incelemeler yaptı, Bu incelemelerin sonucu olarak Egyptological Researches’ i (Eski Mısır Kültürü Araştırmalan) [ilk 2 cilt 1906-1910; 3. cilt, H.F. Luta tarafından 1920] yayımladı. Ayrıca Louis H. Gray’ın Mythology of All Âflces’inin (Büyük Irklarının Mitolojisi) [1918] 12. cildinde «Egyptian Mythology» (Mısır Mitolojisi) adlı bir yazısı vardır. (M)

Yorum yazın