Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov kimdir – Vladimir Nabokov hayatı ve eserleri
Vladimir Nabokov , İngilizce ve rusça yazan rus asıllı amerikalı yazar (Petersburg [ 1899-Montreux 1977) Ekim devriminin başlarında memleketinden ayrılarak Fransa ve Almanya’da yaşadı. Rusça birçok roman yazdı (Prigla şeniye na Kazn [İşkenceye Çağrı], 1934); daha sonra A.B.D.’ye yerleşti. Cornell üniversitesinde edebiyat profesörü oldu (1948-1959). Gogol üstüne bir deneme yayımladı; ama gerçek ününü Lolita (1955) ile sağladı. Bu romanı, uyandırdığı ilgiyi yarattığı skandala borçlu olmakla birlikte, insanların kusurlarını, gülünç yanları ve saplantılarını az çok alaycı bir gözle inceleyen öteki romanlarıy-le (Podvig [Savaş Başarısı], 1932; Otçayaniye [Umutsuzluk], 1936; The Real Life of Sebastian Knight [Şövalye Sebastian’ın Gerçek Hayatı], 1938) aynı havadadır. Pale Fire’da (Donuk Ateş) [1962] romansı anlatım meselesini ele alan Nabokov, otobiyografik bir eser de yazdı (Speak, Memory [Konuş, Hatıra], 1967).

Yorum yazın