Veysel Karani Kimdir

Veysel Karani Kimdir

Veysel Karani, asıl adı üveys el-karanî (d. Karn, Yemen – ö. 657, Sıffin), islamın ilk döneminde yaşamış ünlü zahit.

Yaşamına ilişkin kesin bilgi yoktur. Sıffin’ de Hz. Ali’nin yanında Muaviye’ye karşı savaştığı ve şehit olduğu bilinmektedir. Zahidane yaşamı nedeniyle bütün mutasav-vıflarca tasavvufun öncülerinden biri sayılır. Menkıbelere göre, annesine bakmak zorunda olduğu için Medine’ye gidememiş, Hz. Muhammed’i görememiştir. Bu olayı duyan Hz. Muhammed ona övücü sözler söylemiş ve onun pek çok Müslümana şefaat edeceğini bildirmiştir. Bir başka rivayete göre de Hz. Ömer ile Hz. Ali peygamberin vasiyeti üzerine hırkalarından birini Veysel’e teslim etmişler ve ona büyük saygı göstermişlerdir. Mutasavvıflar arasında hırka giyme geleneği bu olayla başlamıştır.

Mutasavvıflara göre Veysel Karani, Hz. Muhammed’i görmeden, onun ruhaniyetm-den feyz almış ve onun tarafından yetiştirilmiştir. Bu ruhsal eğitim yöntemine Üveysi-lik(*) adı verilmiş ve mutasavvıflarca büyük bir velinin ruhaniyetinden feyz almanın ilk örneği ve kanıtı sayılmıştır.

Siirt’e bağlı Baykan ilçe merkezinin güneybatısındaki Yeşilçevre köyünde Veysel Karani’ye ait olduğu söylenen ve yörede yaygın olarak ziyaret edilen bir türbe vardır.

Yorum yazın