Vasily Stasov

Vasily Stasov

Rus mimarı (Moskova 1769 – Petersburg 1848). Bajenov ve Kazakov tarafından yetiştirildi (1783-1802), Fransa, İtalya ve İngiltere’ye yolculuk yaptı. Rus İmparatorluk sarayına bağlandı (1808), Çarskoye Selo’nun başmi-marlığına getirildi (1817), burada büyük sarayı yeniden inşa etti. Yeni-klasik anlayıştaki eserleri arasında Gruzino malikânesi kilisesi (Novgorod eyaleti, 1816’ya doğr.), Petersburg’da Teslis (Troitsa) ve Başkalışım (Preobrajeniye) katedralleri sayılabilir. Stasov, ayrıca Kış sarayını onardı (1837). — Oğlu VLADIMIR VASÎLYEVİÇ (Petersburg 1824 ay.y. 1906), sanat tenkitçisi ^ ve müzik bilgini. Halka dönük bir millî sanat anlayışını benimsedi, ressamlardan gezginleri ve müzisyenlerden Beşler grubunu destekledi. Başlıca eserleri: Dvadstat pyat Let Russkogo fskusstva (Rus Sanatında Yirmi Beş Yıl) [1882-1883]; Tormozıy Novogo Russkogo tskusstva (Yeni Rus Sanatında Engeller) [1885]; tskusst-vo v XIX Veke (XIX. yy.daki Sanat) [1901]. (L)

Yorum yazın