Vasilij Danilovič Sokolovskij

Vasilij Danilovič Sokolovskij

Ukrayna asıllı sovyet mareşali (Kozlikl, Grodno yakınları 1897-Moskova 1968). 1917’de çar ordularında teğmendi. 1931’de Komünist partisine girdi. 1939’da Moskova askerî bölgesi kurmay başkanlığına, 1941’de de Timoşenko’nun kurmay başkanlığına getirildi, 1943’te bir zırhlı kolordunun, daha sonra bir ordunun başına geçti, bu ordu ile Vyazma’yı, Smolensk’i ve Roslavl’ı geri aldı. 1944’te, Birinci Ukrayna cephesi kumandanlığında Konyev’in yardımcısı oldu ve böylece Polonya ve Silezya’nın fethine katıldı. 1945’te Almanya’da Jukov’un kurmay başkanlığına getirildi. 1946’da mareşalliğe yükseldi. Almanya’da başkumandan ve dörtlü Berlin komisyonunda sovyet temsilcisi oldu. 1949 Bunalımı sırasında, uzlaşmaz davranışı dörtler komisyonunun çalışmasını imkânsız kıldı. 1949’da Silâhlı kuvvetler bakan yardımcılığına ve Komünist Partisi Merkez komitesi üyeliğine getirildi. 1953-1960 Arasında Sovyet silâhlı kuvvetleri genelkurmay başkanlığı yaptı.

Yorum yazın