Valens Kimdir

Valens Kimdir
Valens (d. y. 328 – ö. 9 Ağustos 378), 364-378 arasında Doğu Roma imparatoru.

Kardeşi I. Valentinianus tarafından 28 Mart 364’te tahta ortak edilerek imparatorluğun doğu topraklarının başına geçti. Kısa bir süre sonra Konstantinopolis’te (İstanbul) kendini imparator ilan eden Procopi-us’un üzerine yürümek için Antiokheia’dan

(Antakya) harekete geçti. Askerlerince terk edilen Procopius’u 27 Mayıs 366’da öldürttü. Ardından ona destek veren ve Trakya’yı tehdit eden Vizigotlara savaş açtı. Mayıs 367’de Tuna’yı geçerek Vizigot topraklarını yakıp yıktı. İki yıl sonra bu bölgeye yeni bir sefer düzenleyerek Vizigotları kesin bir yenilgiye uğrattı. Theodorus’un Antiokheia’ da başlattığı ayaklanmayı 371-372 kışında bastırdıktan sonra Perslerle savaşa girdi. Mezopotamya’da elde ettiği zafere karşın, 376’da uygun olmayan koşullarla barış yapmak zorunda kaldı. Aynı yıl komutanları, Hunların önünden kaçan Vizigotlara Tuna’ nin güneyindeki Roma topraklarına yerleşme izni verdi. Çok geçmeden başkaldıran Vizigotlarla Andrianapolis’te (Edirne) giriştiği savaşta (9 Ağustos 378) kötü yönetimiyle ordusunu topyekûn bir yenilgiye sürükledi. Kendisi de savaş alanında öldü.

Ariusçu Hıristiyan olan Valens, Katolikle-re baskı yaparken paganlara pek dokunmadı. İmparator Iulianus’un görevlerine iade etmiş olduğu piskoposları sürgün etti. Son yıllarında bir ölçüde yumuşayarak sürgünlerin geri dönmesine izin verdi. Öte yandan Konstantinopolis’te çeşitli bayındırlık işlerini yürüttü ve bugünkü Şehzadebaşı semtinde kendi adıyla anılan sukemerini yaptırdı.

Yorum yazın