Vaftizci Yahya Kimdir

Vaftizci Yahya Kimdir

Kuran’da adları anılan yirmi beş peygamberden biri. (Ali imran, Meryem, Enbiyâ sûreleri); çocuğu olmayan Zekeriya’ya Tanrının bağışladığı oğul (anlamı dirilmiş). Hıristiyan ilahiyatına göre önce bir İbrani peygamberidir, İsa’yı vaftiz ettiği için (günahlarından arındırmak için yıkama) Vaftizci diye anılır. İncil: Yeni Ahit, Bâb 3). 10 bilinmeyen bir yılda Ürdün dolaylarında doğduğu kabul edilir: “Ve Yahya’nın deve tüyünden esvabı, belinde deriden kuşağı vardı; yediği çekirge ve yaban balı idi.. Gerçi tövbe için su ile ben sizi vaftiz ediyorum; fakat benden sonra gelen daha kudretlimidir, onun çarıklarını taşımağa ben lâyık değilim, o sizi Ruhülkudüs ile, ateş ile vaftiz edecektir. Onun yabası elindedir, harman yerini bütün bütün temizleyecektir. Buğdayını ambara toplayacak fakat samanı sönmez ateşle yakacaktır. O zaman Yahya tarafından vaftiz edilmek için İsa Galele’den Erden’e, Yahya’nın yanına geldi. Fakat Yahya, ‘Ben senin tarafından vaftiz olunmağa muhtacım, sen bana mı geliyorsun’ diyerek önüne geçmek istiyordu. Fakat İsa cevap verip ona dedi: Şimdi bırak, çünkü her salâhı böylece yerine getirmek bize gerektir.’ O zaman Yahya onu bıraktı. Ve İsa vaftiz olunup hemen sudan çıktı. Ve işte gökler açıldı, ve Allahın ruhunun güvercin gibi inip üzerine geldiğini gördü. Göklerden bir ses dedi: “Sevgili oğlum budur, ondan razıyım.” (Kitab-ı Mukaddes, İncili Şerif, 3).

Hıristiyanlarca kutsanan (Aziz Johannes) Yahya, israiloğulları arasındaki bir ailenin evlenmeleri doğru olmayacak yakınlıktaki kişilerine nikâh kıymayı kabul etmediği için onların kinine hedef olmuş, Kudüs komutanının buyruğuyla boynu vurularak öldürülmüştür. Hıristiyan sanatında pek çok resme konu olan bu olay Oscar VVİlde’ın Salome adlı oyununda da işlenmiştir.

Yorum yazın