Umur Bey Kimdir

Umur Bey, tam adı bahaeddîn umur bey. gaz! umur paşa olarak da bilinir (d. 30 Mayıs 1310 – ö. Mayıs 1348, İzmir), Aydın-oğullan beyi (1334-48). Yaptığı denizaşm fetihler ve Batı’yla kurduğu yoğun ticari ilişkiler sonucu beyliğe ekonomik, kültürel, askeri ve siyasi alanda bir yükseliş dönemi yaşatmıştır.
Aydınoğulları beyliğinin kurucusu Ay-dınoğlu Mehmed Bey’in oğludur. Babası beylik topraklarını oğullan arasında paylaştırdığında İzmir’in yönetimini Umur Bey’e bıraktı. Umur Bey, babasının İzmir’de oluşturduğu donanmayla Ege adalarına, Mora ve Rumeli kıyılarına başarılı akınlar düzenledi. Babasının ölümü üzerine (1334) beyliğin başına geçti. İzmir’e saldıran Latinleri püskürttü. 1335’te Foça’yı Latinlerden geri alması için Bizans imparatoru III. Androni-kos’a yardım etti. Bu yardım karşılığında Sakız Adasını aldı. 1338-40 arasında Bizans donanması eşliğinde Mora, Eğriboz, Kili ve Eflâk üzerine seferler düzenledi. 1341’de Di-metoka’da imparatorluğunu ilan eden Kanta-kuzenos’un isteği üzerine ona destek sağladı. 131143 arasında Gml ve lLWis’a seferler düzenledi. Bu gelişmelerden rahatsız olan Papa VI. Clemens’in girişimiyle Venedik, Cenova, Kıbns ve Rodos birleşik donanması İzmir’e saldırdı. Bu saldırıda donanmasını kaybeden Umur Bey, İzmir’in elden çıkmasını önleyemedi (Ekim 1344). Ayasuluğ’da (Selçuk) kurulan yeni donanmayla Ege Denizinde yeniden etkinlik kurmaya çalıştı. 1347 sonlarında Rodos şövalyeleri bazı ticari ayncalıklar karşılığında İzmir’i Aydınoğullarına vermeyi kabul ettilerse de bu karar papa tarafından onaylanmadı. Bunun üzerine Umur Bey, İzmir’i almak için harekete geçti ve kenti kuşattı. Ama bu sırada vurularak öldü.

Yorum yazın