Üçüncü Mehmet Kimdir

Üçüncü Mehmet Kimdir – Üçüncü Mehmet Dönemi Hakkında Bilgiler

On üçüncü Osmanlı padişahı (İstanbul, 1566-İstanbul, 1603).
Babası Murat III ün ölümü üzerine sancak beyi bulunduğu Manisa’dan gelerek tahta geçen (1595) Mehmet IIıün (Eğri Fatihi) ilk saltanat yıllarında Eflak beyi Avusturya’nın kışkırtmasıyla ayaklanmıştı, ayrıca Avusturya savaşı da sürüyordu. Padişahın, şeyhülislam Hoca Sadettin Efendi’nin de isteğiyle sefere çıkması asker üstünde olumlu etki bıraktı. Ordu, Eğri kalesini kuşatarak aldı. Haçova’da Avusturya ile meydan savaşma tutuşan Osmanlı ordusu bozuldu, ama geri hizmetlerde bulunan birliklerin, yağmaya dalan Avusturyalılara saldırmaları, bozulan Osmanlı ordusunun durumunu düzeltti; böylece yitirilmekte olan savaş kazanıldı (1596). Çarpışmalar sürerken sadrazam değişiklikleri de birbirini izledi. Tiryaki Haşan Paşa’mn da çabasıyla Osmanlılar Kanije kalesini aldı (1601). Komutanlığını Tiryaki Haşan Paşa yapmaktayken Avusturya arşidükü Kanije’yi kuşattı ama Tiryaki Haşan Paşa’nın kaleden çıkarak saldırması üzerine yenilmekten kurtulamadı. Bu sırada Karayazın Abdülhalim, Celali olarak Anadolu’da güvenliği bozdu. Sipahiler de İstanbul’da ayaklanarak birkaç kişinin idam edilmesine neden oldular. Avusturya savaşları sürerken padişahın son zamanlarında İran’la yapılan barış bozuldu, savaşlar başladı. Şah Abbas Osmanlı kuvvetlerini yenerek Tebriz’i elde etti. Bu arada padişah Mehmet III öldü ve savaşlar oğlu Ahmet I döneminde de sürdü.

Yorum yazın