Tutankamon Kimdir

Tutankamon  Kimdir

Tutankamon, asıl adı tutankaton (ü. İÖ 14. yy), Mısır firavunu (hd İÖ 1361-52), 1922’de bulunan mezarıyla tanınır.

Mumyasında yapılan incelemeler, kendisinden önceki firavun Smenhkare’nin kardeşi, Smenhkare’yle birlikte hüküm süren Ahenaton’un ise damadı olabileceğini ortaya koymuştur. Tel el-Amarna’da bulunan

bir belgeye ve başka kaynaklara göre büyük olasılıkla Ahenaton ve Smenhkare’nin ölümünden sonra firavun olmuştur. Tel el-Amarna’da bulunan mühürler, hükümdarlığının bir ya da iki yılını burada geçirdiğini gösterir. Tutankaton hükümdarlığına meşru bir temel kazandırmak için Ahenaton’un üçüncü kızıyla evlendi. Tahta geçtiğinde henüz çocuk olduğundan ülke yönetimini firavun naibi Ay ile başkomutan Horemheb üstlendi. Tutankaton onların yol göstericiliği altında sarayını Memphis’e (bugün Kahire yakınlarında) taşıdı ve babasının Teb’de-ki sarayını onardı. Hükümdarlığının ilk dört yılı içinde adını Tutankamon olarak değiştirdi. Bir buyruk yayınlayarak Tann Amon’u yeniden ön plana çıkardı, eski tapınaklan açtırdı ve Amon rahiplerine ayncalıklarını geri verdi. Bununla birlikte  Ahenaton’un tanrısı Aton’a tapınmayı yasaklamadı.

Hükümdarlığının dokuzuncu yılında Mısırlılar Hititlerin yasallarıyla çarpışan Kuzey Suriye’deki eski müttefikleri Mitanni Krallığı’na yardım etmek amacıyla Suriye’ye girdiler. Hititlerin yasallarına destek birlikleri yolladığı sırada Tutankamon, 18 yaşındayken beklenmedik bir biçimde öldü. Çocuklarından hiçbiri hayatta olmadığından yerine Ay geçti ve büyük bir olasılıkla Tutankamon’un dul eşiyle evlendi.

Tutankamon’un mezarı ölümünden bir süre sonra iki kez saldırıya uğradıysa da yağmacılar mezara fazla zarar veremeden yakalandılar. Ölünün gömülü olduğu odaya ise ilk kez 1922’de İngiliz arkeolog Hovvard Carter girdi. “Amarna kralları” olarak bilinen Ahenaton, Smenhkare, Tutankamon ve Ay’ın adları 19. sülale döneminde firavunlar listesinden silindiğinden bir süre sonra Tutankamon’un mezarının yeri unutulmuştu. 20. sülale döneminde ise Tutankamon’un mezarının hemen üzerine VI. Ramses’in mezarı yapıldı ve vadinin kenarına boşaltılan taş parçalan Tutankamon’un mezarının üstünü örttü. Bu nedenle Biba-nü’l-Mülûk’ta(*) (Krallar Vadisi) sistemli bir araştırma yapılana değin mezara hiç kimse ulaşamadı.

Tutankamon’un mumyası küçük mezar odasında iç içe geçmiş üç tabutun içinde yer alır. En içteki tabut som altından, öteki iki tabut ise altın işlemeli tahtadan yapılmıştır. Mumyanın başında, yüzünün altından yapılmış bir maskı bulunur. Mumyanın üzerine ve sargıların arasına çok sayıda mücevher ve tılsım yerleştirilmiştir. Tabutların ve taş lahdin çevresinde, altın işlemeli ve üstlerinde yazılar bulunan dört sandık bulunur. Öteki odalarda mobilyalar, heykeller, giysiler, bir araba, silahlar, asalar ve çeşitli eşyalar vardır.

Etiketler:

Yorum yazın