Turgut Uyar Kimdir

Turgut Uyar Kimdir
Turgut Uyar (d. 4 Ağustos 1927, Ankara -ö. 22 Ağustos 1985, İstanbul), İkinci Yeni(*) akımının önde gelen şairlerinden.

1946’da Bursa Işıklar Askeri Lisesi’ni, 1947’de Askeri Memurlar Okulu’nu bitirdi. 1958’de askerlikten ayrıldı. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikalan Ankara Bürosu’nda ve

Sanayi Bakanlığı’nda çalıştı. 1968’de emekliye aynlıp İstanbul’a yerleşti, 1969’da öykü yazan Tomris Uyar ile evlendi.

İlk şiiri “Yad” Haziran 1947’de Yedigün dergisinde yayımlandı. Daha sonra çeşitli dergilerde çıkan şiirleriyle adını duyurdu. Çağdaş Türk şiiri üzerine yazıları ve edebiyat eleştirileriyle de ilgi topladı. Tütünler İslak (1962, 1984) adlı kitabıyla 1963 Yedi-tepe Şiir Armağam’nı, Tomris Uyar’la birlikte Lucretius’tan çevirdiği Evrenin Yapısı (1974) ile 1975 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü, Kayayı Delen İncir’e (1981) 1982 Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü, Büyük Saat’e de (1984) 1984 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Şiirleri İngilizce, Fransızca ve Sırpçaya çevrilerek yabancı dergilerde yer aldı, antolojilere girdi.

Uyar ölçülü uyaklı ilk dönem şiirlerinde daha çok kişisel yaşantısı üzerinde durdu. Aşk, aynlık, ölüm temalannı işlediği bu ilk şiirlerde Garip akımının izleri görülür. Daha sonra yoğun imgelerin ve simgeci bir söyleyişin egemen olduğu şiirleriyle İkinci Yeni akımının başlıca adlarından biri oldu. Sanatını halk şiirinin deyiş, divan şiirinin biçim özelliklerinden yararlanarak geliştirdi. Başlagınçta, İkinci Yeni akımının öteki şairleri gibi büyük kent yaşamını bütün karmaşıklığı, parçahlığı ve sarsıntılarıyla içermeyi amaçlayan bir şiire çalıştı. Bu amaçla lirik şiirin geleneksel sınırlarını zorladı, şiirle düzyazı arasındaki ayrım çizgisini sildi ve disonans, ironi, paradoks, çokseslilik gibi tekniklerden yararlandı. Son dönem ürünlerindeyse başlangıçtaki zengin dokunun giderek yalınlaştığı ve daha karamsar bir tonun egemen olduğu görülür. Öbür şiir kitapları arasında Arz-ı Hal (1949, 1984), Türkiyem (1952, 1984), Dünyanın En Güzel Arabistanı (1959), Her Pazartesi (1968, 1984), Divan (1970, 1984), Toplandılar (1974, 1984), Toplu Şiirler (1981, ilk dört kitabının toplu basımı) sayılabilir.

Yorum yazın