Tokadizade Şekip Kimdir

Tokadizade Şekip Kimdir – Tokadizade Şekip Şiirleri

(d. 1871, İzmir – ö. 1932, İzmir), kaynağını tasavvuftan alan felsefi şiirleriyle tanınmış şair ve yazar.

Rüştiyeyi bitirdikten sonra özel ders alarak Arapça ve Farsça öğrendi. İzmir’de çıkan gazetelere makaleler yazdı. İzmir Mektubi Kalemi ve Ticaret Mahkemesi’nde zabıt kâtipliği yaptı. II. Abdülhamid yönetimince gizli cemiyet kurmak suçuyla tutuklanarak (1897) Bitlis’e sürüldü. Bir yıl dolmadan bağışlanarak İstanbul’a döndü. İttihat ve Terakki’ye girdi. II. Meşrutiyettin ilanından (1908) sonra Manisa’dan Heyet-i Me-busan’a seçildi. Mütareke yıllarında İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin kuruluşunda görev aldı. Oğlunun öiümüne üzülerek intihar etti. Divan geleneğine bağlı şiirlerin yanı sıra kişisel duygularını dile getiren şiirler de yazdı. Başlıca yapıtları Neşide-i Vicdan (1909), Reşehat (1923) ve Derviş Sözleri’dir (ty).

Yorum yazın