Tielman Susato

Tielman Susato

Müzik basımevi sahibi ve besteci (Köln XV. yy. sonu – Anvers 1561’den sonra). Anvers’e göç etti, 1529’da, Notre-Dame kilisesinde çalgıcılık yaptı. 1543’te, önce ortaklaşa, sonra yalnız başına bir müzik yayınevi kurdu ve yönetti; ölümünden sonra oğluna geçen yayınevi 1564’e kadar sürdü. Rönesans çağının çok tutulan bir yayıncısıydı, on dört kitap fran-sız şarkısı (1543-1555); Josquin, Janequin, Cr6quillon, Manchicourt gibi bestecilerin eserlerini, iki kitap flaman şarkısı (1551), bir kitap dans müziği (1551) yayımladı. Kendisi de birkaç fransız veya flaman şarkısı bestelemişti.

Yorum yazın